Rośliny

Rośliny są czymś więcej niż tylko częścią otaczającego nas krajobrazu. Żyją i dają życie. Są drogowskazem i miernikiem tego, co dzieje się wokół nas, a co za tym idzie i w nas samych.