Krajobraz

Krajobraz jest wszędzie i może być wszystkim. Otacza nas, kształtuje nasz świat. Postrzeganie krajobrazu, może odzwierciedlać naszą duszę, samopoczucie i towarzyszące nam uczucia.